Ecoduct Boele Staal

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen
Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Onderwerp: Ecoduct boel Staal

De PVV-fractie heeft de navolgende vervolgvragen ter zake het Boele Staal ecoduct:

1.

De Telegraaf schrijft dat defensie bereid is om prikkeldraad en punten van 2 meter hoge hekken te verwijderen.

Daaruit zou je de conclusie kunnen trekken reeën na het passeren van een ecoduct van € 20 miljoen over 2 meter hoge hekken zouden moeten springen?

Is dat juist?

2.

Graag krijgen wij op een kaart aangegeven welke paden, wegen en hekken (dus ook die van defensie) zouden moeten worden aangepast en/of omgelegd om één jaar na de opening het ecoduct te kunnen laten functioneren.

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

R. Dercksen