Bus Terreur

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen namens de Partij voor de Vrijheid
Onderwerp: busterreur

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting:
Naar aanleiding van de aanhoudende busterreur heeft de PVV fractie de navolgende vragen:

1.

Kunt u inzicht geven in de incidenten die plaatsgevonden hebben in het Utrechts openbaar vervoer de afgelopen drie jaar? We zouden graag informatie hebben over het aantal incidenten, de aard/soort van het incident (vandalisme, geweld of beroving) en de locatie van deze incidenten?

2:
Bent u op de hoogte van de wens van Flevolandse buschauffeurs om automatische veiligheidsschermen te installeren in hun bussen? Hoe kijkt u aan tegen deze ontwikkeling? (Bericht)

3.
Wat is de stand van zaken omtrent de uitvoering van de toezegging die voortvloeit vanuit 'schriftelijke vragen ex art. 47 RvO van de PVV betreffende Bekogeling van bussen in Amersfoort (7-1 0-2015)' over een proef om op de buitenkant van de bussen camera's te installeren?

4.
Afgelopen woensdag verschenen beelden van de overval op lijn 5 in Bureau Hengeveld. Deze beelden zijn van abominabele kwaliteit en zullen het opsporingsproces nauwelijks helpen. Bent u bereid onmiddellijk maatregelen te (laten) nemen die de kwaliteit van de beelden op een niveau van 2016 brengt?

5.
Bent u bereid onmiddellijk lijn 5 uit te (laten) rusten met buitencamera’s. Buitencamera’s hadden ook in dit geval een schat aan informatie kunnen opleveren. Ook zou dat een gebaar zijn naar onze buschauffeurs om ze te laten zien dat er alles in het werk gesteld wordt om hun veiligheid te garanderen.

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

R. Dercksen