Subsidie NMU

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen namens de Partij voor de Vrijheid

Onderwerp: subsidie NMU

Geacht college van Gedeputeerde Staten,
Toelichting:
In het openbaar verslag van de GS-vergadering van 15 december jl. werd melding gemaakt van een subsidie aan de NMU.
Er is een “duurzaamheids-netwerk” dat in 2013 (!) is overgedragen aan de NMU met de opdracht er een zelfvoorzienend netwerk van te maken. In 2015 (!), dat is dus 2 jaar later, is daartoe pas een business model ontworpen. De beslissing daartoe was al in 2012 genomen.

De PVV-fractie heeft hierover de navolgende vragen:

1.
Wat is er tussen 2012 en 2015 gebeurd?

2.
Op 15 december jl. besluit GS tot het verstrekken tot een subsidie tot 1 januari 2016. Is de conclusie dan juist het dat deze voor slechts 2 weken bedoeld is?

3.
Getuigt dit van hap-snap beleid? Zo nee, waarom niet?

4.
Hoe hoog bedraagt het bedrag van de subsidie en wat wordt daar exact voor gedaan? Kon dat niet betaald worden uit die enorme berg subsidie waaronder de NMU al bedolven wordt? Zo nee, waarom niet?

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

R. Dercksen