Rapport Scherp aan de Wind

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen
Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Onderwerp: Bos & Van Rijn, rapport Scherp aan de wind
Met verbazing en afkeuring heeft de PVV-fractie kennis genomen van het bovengenoemde rapport.

Lees verder

NMU op promotie tour voor windmolens

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen
Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Onderwerp: NMU

Tot onze grote verbazing vernamen wij dat subsidieontvanger NMU een promotietour gaat houden voor windmolens.

Lees verder

PRS / PRV Rode Contouren

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen
Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Onderwerp: PRS/ PRV rode contouren

De PVV-fractie heeft de navolgende vervolgvragen ter zake woningbouw buiten de rode contouren.
Tijdens het debat bij de kadernota over de noodzaak van het bouwen van woningen kwam aan de orde dat in het collegeakkoord is opgenomen dat 35% van de woningbouwopgave buiten de rode contouren zou kunnen plaatsvinden. Op vragen naar nadere duiding bleef de gedeputeerde het antwoord schuldig. De heer Bekkers (GroenLinks) verwees naar kaarten van de PRS.

Lees verder

Ecoduct Boele Staal

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen
Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Onderwerp: Ecoduct boel Staal

De PVV-fractie heeft de navolgende vervolgvragen ter zake het Boele Staal ecoduct:

Lees verder

Zonnepanelen

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen namens de Partij voor de Vrijheid
Onderwerp: Zonnepanelen

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting:

Onderzoek door de wetenschapper Felloni en Hopkirk naar de effectiviteit van zonnepanelen toonde aan dat de energie die het kost om zonnepanelen te produceren gedurende de levensduur van die zonnepanelen niet wordt terugverdiend. Slechts 83% van de energie die met de productie gepaard gaat wordt met de panelen opgewekt.

Lees verder

Bus Terreur

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen namens de Partij voor de Vrijheid
Onderwerp: busterreur

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting:
Naar aanleiding van de aanhoudende busterreur heeft de PVV fractie de navolgende vragen:

Lees verder