PVV: Wij staan achter onze hardwerkende boeren!

Inbreng Statenlid Elly Broere 10 december 2018

De PVV in Provinciale Staten is sinds december 2016 bezig met het verplaatsen van de boerderij van de familie Van Dorresteijn naar de Peter van den Breemenweg.
Het vorderde gestaag en het zag er rooskleurig uit. Tot de verkiezingen maart 2018.
VVD, D66 en CU lieten de boer vallen en knielden voor de groene partij GGS.

Een motie van de PVV die de gemeente opriep de verhuizing van de boer Van Dorresteijn mogelijk te maken werd door alle partijen, behalve Groen Links en Partij voor de Dieren, gesteund.

Deze maand komt er duidelijkheid inzake Van Dorresteijn, echter de voortekenen zijn niet gunstig.
Bijna de gehele oppositie in Soest steunt Van Dorresteijn maar dat is niet voldoende.
Een project waar jaren aan is gewerkt wordt met één pennenstreek teniet gedaan.

 

Van_Dorresteijn.pdf