PVV: Wij staan achter onze hardwerkende boeren!

Inbreng Statenlid Elly Broere 10 december 2018

De PVV in Provinciale Staten is sinds december 2016 bezig met het verplaatsen van de boerderij van de familie Van Dorresteijn naar de Peter van den Breemenweg.
Het vorderde gestaag en het zag er rooskleurig uit. Tot de verkiezingen maart 2018.
VVD, D66 en CU lieten de boer vallen en knielden voor de groene partij GGS.

Een motie van de PVV die de gemeente opriep de verhuizing van de boer Van Dorresteijn mogelijk te maken werd door alle partijen, behalve Groen Links en Partij voor de Dieren, gesteund.

Deze maand komt er duidelijkheid inzake Van Dorresteijn, echter de voortekenen zijn niet gunstig.
Bijna de gehele oppositie in Soest steunt Van Dorresteijn maar dat is niet voldoende.
Een project waar jaren aan is gewerkt wordt met één pennenstreek teniet gedaan.

 

Van_Dorresteijn.pdf

Amendement vaststellen PUEV 2015-2019

Amendement vaststellen PUEV 2015-2019

De Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 5 november 2018, aan de orde hebbend het Statenvoorstel “Vasstellen PUEV 2015-2019”;

Besluiten,

Om de zin genoemd in Par. 2.2 Ruimtelijke ordening en externe veiligheid/structuurvisies externe veiligheid; “In tenminste 95 % van de ontwerp ruimtelijke plannen die aan de provincie worden voorgelegd is externe veiligheid goed verwerkt”.

Lees verder

Provincie Utrecht chanteert de gemeenteraad van Houten

Provincie Utrecht chanteert de gemeenteraad van Houten.

Al jarenlang houden de windmolens in Houten de gemoederen bezig. Een vernietigend rapport van de Universiteit van Utrecht legde bloot dat de bestuurders in Houten en Eneco in alle opzichten faalden. Het rapport leidde echter niet tot een wijziging van het beleid. De overlast duurt onverminderd voort. Maar wat leveren die molens eigenlijk op? Ook het afgelopen jaar was de stroomopbrengst dramatisch laag: 8.996 Mwh ten opzichte van de minimaal verwachte 17.700 Mwh.

Lees verder