Kader nota juli 2017

Vz

Het gaat goed met de provincie Utrecht. Je kan geen nota of brochure openslaan of het college slaat zich met tromgeroffel op de borst. Het gaat goed met de provincie Utrecht.
Het bevestigt daarmee wat de PVV betreft slechts dat het ronddoolt in een eigen paralel universum, dat het opgesloten zit in de eigen politieke cocon.
Hoezo het gaat goed? Twee media hebben verslag proberen te doen vanuit Kanaleneiland. Ze werden beschimpt, belaagd.

Lees verder

Begroting 2017 Presentatie van René Dercksen

Vz,
Dit is al weer de 6e begroting die ik mag becommentariëren maar veel verandert er al die tijd niet.
GroenLinks is blij met ecoducten zonder damherten, wilde zwijnen en edelherten. De VVD is blij dat de MRB niet wordt verhoogd terwijl in die 6 jaar ze zijn gestegen van 108 miljoen in 2012 naar 118 miljoen in 2016 en dat voor een provincie met weinig provinciale wegen. Per kilometer provinciale weg zijn we nog steeds één van de duurste.

Lees verder

PVV Utrecht presenteert alle autobranden van de afgelopen 2 jaar

Hoewel het niet eenvoudig bleek om de gegevens van de Veiligheidsregio los te krijgen, heeft PVV Utrecht de hand weten te leggen op alle autobranden van de afgelopen twee jaar in de Provincie Utrecht.

Fractievoorzitter René Dercksen:”Natuurlijk zijn niet alle autobranden aangestoken, maar als je de branden op provinciale en snelwegen elimineert én kijkt hoeveel branden er ’s-nachts zijn geweest kom je op een duizelingwekkend aantal.  Met ca. 100 aangestoken autobranden in alleen de stad Utrecht in 2015 zitten we niet ver naast de werkelijkheid”.

Lees verder

PVV Vragen over het sluiten van de Al Fitrah Moskee

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO

aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen namens de Partij voor de Vrijheid

Onderwerp: Al
Qaida-moskee Utrecht

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting:

Het AD publiceerde een artikel waaruit blijkt dat de Al Fitrah moskee in Utrecht, al dan niet direct, wordt medegefinancierd door Revival of Islamic Heritage Society (RIHS).

Deze club wordt verdacht van banden met terroristenclub Al Qaida.

Al eerder kwam deze moskee in het nieuws omdat zij kinderen
opzetten tegen de Nederlandse samenleving. Jihadgangers volgden “cursussen” in
deze moskee. Minister Asscher riep op tot snelle actie. Klaarblijkelijk slechts
voor de bühne. De Tweede Kamer heeft gevraagd om een strengere aanpak van
salafisten.

Intussen schittert de burgemeester wederom en constant door
afwezigheid. Er wordt slechts politiek correct gepapt en natgehouden. Overleg
hier, taqiyya daar. Een Burgemeester die Marokkaanse vlaggen in zijn stad laat
wapperen bij NATIONALE Dodenherdenking.

De Commissaris van de Koning dient toezicht te houden op het
functioneren van de burgemeester van Utrecht. Vanuit de Wet Veiligheidsregio
kan de Commissaris aanwijzingen geven aan de burgemeester indien deze opzichtig
in gebreke blijft.

De
PVV-fractie heeft hierover de navolgende vragen:

1. Bent u bereid om de burgemeester van Utrecht, na de overdaad aan bewijsmateriaal dat
de openbare orde en veiligheid in het geding is zolang de Al Fitrah moskee
openblijft, een aanwijzing te geven deze moskee onmiddellijk te sluiten? Zo
nee, waarom niet?

2. Acht u de burgemeester nog wel in staat zijn functie te
vervullen, nu hij weigert op te treden bij een salafistische moskee die uit
verdachte buitenlandse bron wordt medegefinancierd? Zo ja, waarom?

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht
en hoogachtend,

R. Dercksen