Het aantal autobranden in de Provincie Utrecht is in 2018 toegenomen met ongeveer 14 procent.

PERSBERICHT

Het aantal autobranden in de Provincie Utrecht is in 2018 toegenomen met ongeveer 14 procent. Dat blijkt uit door de PVV Provincie Utrecht opgevraagde gegevens bij de Veiligheidsregio.

Lijsttrekker René Dercksen:"Als we de autobranden op de snelwegen en provinciale wegen elimineren zie je helaas een verdere toename van het aantal autobranden in de provincie Utrecht. Honderden auto's gaan intussen jaarlijks in vlammen op. Landelijk zijn het er al bijna 6.000. Ze zullen niet allemaal zijn aangestoken, maar het merendeel zeker wel. Dit onderwerp moet veel hoger op de politieke agenda en niet alleen in de stad Utrecht. Elke autobrand is een persoonlijk drama. De pakkans moet omhoog, de straffen moeten omhoog en de schade moet volledig worden verhaald op de daders en eventueel hun ouders".

Overzicht_meldingen_autobranden_2017-1.pdf

Overzicht_meldingen_autobranden_2018-1.pdf

PVVautobranden1

PVV-vervoersservice op 20 maart 2019

Wilt u op 20 maart PVV stemmen, maar heeft u geen vervoer naar het stemlokaal?

Mail ons en wij regelen vervoer!

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

pvv busje

PVV: Wij staan achter onze hardwerkende boeren!

Inbreng Statenlid Elly Broere 10 december 2018

De PVV in Provinciale Staten is sinds december 2016 bezig met het verplaatsen van de boerderij van de familie Van Dorresteijn naar de Peter van den Breemenweg.
Het vorderde gestaag en het zag er rooskleurig uit. Tot de verkiezingen maart 2018.
VVD, D66 en CU lieten de boer vallen en knielden voor de groene partij GGS.

Een motie van de PVV die de gemeente opriep de verhuizing van de boer Van Dorresteijn mogelijk te maken werd door alle partijen, behalve Groen Links en Partij voor de Dieren, gesteund.

Deze maand komt er duidelijkheid inzake Van Dorresteijn, echter de voortekenen zijn niet gunstig.
Bijna de gehele oppositie in Soest steunt Van Dorresteijn maar dat is niet voldoende.
Een project waar jaren aan is gewerkt wordt met één pennenstreek teniet gedaan.

 

Van_Dorresteijn.pdf

PVV Utrecht presenteert de kandidatenlijst Provinciale Statenverkiezingen 2019.

Persbericht

PVV Utrecht presenteert de kandidatenlijst Provinciale Statenverkiezingen 2019.

 1. René Dercksen
 2. Elly Broere
 3. Wim Ubaghs
 4. Ferry van der Zant
 5. Henk van Deun
 6. Sjors Nagtegaal
 7. Ad Verdonk
 8. Reindert Daniels
 9. Ron Moes
 10. Kevin Spijker
 11. Gimo Baram
 12. Kenneth Romp
 13. Han IJssennagger

Lijsttrekker René Dercksen:”De PVV is 8 jaar dominant aanwezig in de provinciale staten van Utrecht. Wij agendeerden diverse dossiers: bodemvervuiling Doorn, kavel- en asbestdebacle en ook bij het fiasco van de Uithoflijn speelden wij een prominente rol.

Lees verder

Amendement vaststellen PUEV 2015-2019

Amendement vaststellen PUEV 2015-2019

De Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 5 november 2018, aan de orde hebbend het Statenvoorstel “Vasstellen PUEV 2015-2019”;

Besluiten,

Om de zin genoemd in Par. 2.2 Ruimtelijke ordening en externe veiligheid/structuurvisies externe veiligheid; “In tenminste 95 % van de ontwerp ruimtelijke plannen die aan de provincie worden voorgelegd is externe veiligheid goed verwerkt”.

Lees verder