Asbestdebacle

Op 17 juni jl. voerden wij in Provinciale Staten het debat over het asbestdebacle. GS stapelden fout op fout bij het saneren van het oude provinciehuis, wat resulteerde in een strop van minimaal € 6 miljoen. Had echter de provincie zich aan de wet gehouden, ja u leest het goed, had de provincie zich aan de wet gehouden en zou men een asbestbeheersplan hebben gehad, dan waren de kosten voor het saneren van het oude provinciehuis, naar schatting nog eens € 2 miljoen lager uitgevallen. Kortom, door wanbeleid mag de belastingbetaler zo'n € 8 miljoen extra betalen. Daarnaast en wellicht nog belangrijker: dan hadden werknemers van de provincie, maar ook van externe bedrijven geen gezondheidsrisico's gelopen, hoewel gelukkig de risico's klein gebleven zijn.

De PVV fractie trok in december 2012 al conclusies op basis van eigen onderzoek.  Onderzoek dat wij moesten doen met flarden aan informatie die wij van GS kregen, maar vooral informatie die wij van buiten vergaarden. Telkens trokken wij aan de bel. De conclusies werden uiteindelijk door onderzoeker Twijnstra Gudde onderschreven.

De Gedeputeerde, de heer Krol, ook bekend van het Edelhertencorridor waar nauwelijks edelherten op mogen was verantwoordelijk voor dit dossier. Nu zou een gemiddelde inwoner van de provincie wel denken dat er passende personele maatregelen zouden zijn genomen. Welkom bij de overheid. De coalitiepartijen (VVD, CDA, D66, GroenLinks) hielden de Gedeputeerde in het zadel. Sterker nog ondanks dat die partijen nauwelijks op enige inspanning waren te betrappen in dit dossier, vroegen zowel VVD als CDA zich af of provinciale staten niet mede debet waren aan het debacle. GroenLinks oordeelde op een bekende wijze: fout maar niet ernstig  Of misschien toch wel ernstig, maar voor deze keer zien wij het door de vingers.

En D66, Duaal66, vond dat de aankoop van het nieuwe provinciehuis goed was verlopen waardoor de Gedeputeerde op een ander dossier wel deze € 6 tot € 8 miljoen mocht verspillen.

De coalitiepartijen hebben hiermee PS gedegradeerd tot een applausmachine voor falend bestuur en verzaken zij hun democratische plicht. Over iets minder dan 2 jaar staan ze ongetwijfeld weer om uw stem te bedelen.

Subsidiemolens

Zoals bekend is de PVV tegen windmolens. Het is zo'n beetje de minst efficiënte en daarmee de meest dure manier van energieopwekking die de belastingbetaler jaarlijks miljarden kost. Daarnaast schaadt het de gezondheid van de mens, geeft de slagschaduw overlast, tast het de waarde van woningen en bedrijfspanden aan, sterven er vogels en ontsieren zij het landschap. Ook worden ze gemaakt van metalen die net zo eindig zijn als fossiele brandstoffen, terwijl volgens de laatste ramingen de mens nog eeuwenlang de beschikking zal hebben over fossiele brandstoffen.

Enige tijd geleden wezen wij de actiegroep Gigawiek op het bestaan van de Aarhus convention.  Nadere uitleg over dit verdrag op Wikipedia Gigawiek komt op voor de belangen van de bewoners van Houten daar waar de gemeenteraad hen in de kou liet staan. Zij strijden tegen 3 torenhoge Eneco-subsidiemolens. Daar waar in andere EU landen een minimale afstand is vereist van 1,5 km tot bebouwing worden de molens in Houten aan de rand van de bebouwde kom gebouwd. Onverantwoord.

Gigawiek stapte naar het Europese Hof van de Rechten van de Mens én naar het Europese Hof van Justitie, waarbij men een beroep doet op deze Aarhus Convention. De voortekenen lijken gunstig, zo is op hun site te lezen.

Ook andere belangengroepen, waaronder Buren van Lage Weide, wezen wij op de juridische mogelijkheden om zich te verdedigen tegen de overlast van windmolens en uiteraard de geldverspilling.

In Provinciale Staten bleek de PVV als enige tegen windmolens te zijn in de provincie Utrecht. De belangen van de burgers worden daar dus niet gediend, vandaar dat de PVV-fractie ook buiten de statenzaal voor hen blijft opkomen.

Groene Sprookjes

Eind vorig jaar berichtte RTV Utrecht over de ontstane tekorten bij het project Hart van de Heuvelrug. Deze tekorten, ontdekt door Gedeputeerde Staten eind 2012, werden veroorzaakt door een vastgoedcrisis die eind 2008 (!) begon en die er toe leidde dat er minder woningen werden gebouwd dan verwacht. De opbrengst van deze woningen zouden de investeringen in groen moeten financieren. Vier jaar lang is er dus niet geanticipeerd op de nieuwe marktomstandigheden en is men vrolijk doorgegaan met geld uitgeven. Belastinggeld uitgeven.

Tijdens een excursie op de voormalige luchtmachtbasis werd ons uitgelegd dat er twee corridors zouden komen op de voormalige luchtmachtbasis Soesterberg. Een westelijke voor kleine dieren en een oostelijke voor grote dieren. Voor de westelijke corridor werden grondeigenaren onteigend, zodat er een "sleutelgebied" kan ontstaan "waar dieren enige tijd kunnen verblijven, op tocht door het gebied", Een soort bed- and breakfast voor boommarters.

Lees verder

PVV Utrecht wil verlaging motorrijtuigenbelasting

Het nieuwe kabinet heeft in navolging op het Kunduz-akkoord wederom draconische belastingverhogingen in petto. Ook de automobilist, de nationale melkkoe, is wederom de pineut. Na de BTW-verhoging in oktober volgen nu weer accijnsverhogingen op LPG (de schoonste brandstof) en diesel. De PVV-fractie in de Provincie Utrecht, zal bij de begrotingsbehandeling in Provinciale Staten op 12 november a.s. het college voorstellen om het provinciale deel van de motorrijtuigenbelasting te verlagen met 2 %.

Lees verder

Vrijwilligers gezocht!

Op 12 september a.s. zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer.  Het zal u niet zijn ontgaan. Worden wij dan weer baas in eigen land of laten wij ons nog langer de wet voorschrijven door Brussel, met het dramatische Kunduz-akkoord tot gevolg?

Om de verkiezingen een succes te maken doen wij een beroep op ons legioen vrijwilligers. Binnenkort zullen wij contact opnemen met de ons bekende vrijwilligers, maar iedereen die de PVV een warm hart toedraagt is van harte welkom om zijn of haar steentje bij te dragen. Meld je aan door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Op naar een groot succes op 12 september. Nederland moet weer baas worden in eigen land.

Negen ton EU subsidie voor het maken van een basisjurk

Telkens als je denkt, gekker zal het toch niet worden, weet men ons weer te verrassen. Natuurlijk pleit de PVV-fractie in Provinciale staten in Utrecht er voor om zo veel mogelijk van ons eigen geld terug te halen uit Brussel. Nederland is tenslotte de grootse netto-betaler aan het EU-circus. Een motie van die strekking is recentelijk in de Staten bijna unaniem aangenomen. Maar binnenkort zijn er weer de Europa Kijkdagen. Om u ervan te overtuigen hoe geweldig die EU wel niet is.

Lees verder