Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO

aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Onderwerp: Bos & Van Rijn, rapport Scherp aan de wind

Met verbazing en afkeuring heeft de PVV-fractie kennis genomen van het bovengenoemde rapport.

De PVV-fractie heeft dan ook de navolgende vragen:

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO

aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Onderwerp: NMU

Tot onze grote verbazing vernamen wij dat subsidieontvanger NMU een promotietour gaat houden voor windmolens.

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen.

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Onderwerp: PRS/ PRV rode contouren

De PVV-fractie heeft de navolgende vervolgvragen ter zake woningbouw buiten de rode contouren.

Tijdens het debat bij de kadernota over de noodzaak van het bouwen van woningen kwam aan de orde dat in het collegeakkoord is opgenomen dat 35% van de woningbouwopgave buiten de rode contouren zou kunnen plaatsvinden. Op vragen naar nadere duiding bleef de gedeputeerde het antwoord schuldig. De heer Bekkers (GroenLinks) verwees naar kaarten van de PRS.

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen.

 Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Onderwerp: Ecoduct boel Staal

De PVV-fractie heeft de navolgende vervolgvragen ter zake het Boele Staal ecoduct

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen.
Namens de Partij voor de Vrijheid

Onderwerp: Zonnepanelen

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting:

Onderzoek door de wetenschapper Felloni en Hopkirk naar de effectiviteit van zonnepanelen toonde aan dat de energie die het kost om zonnepanelen te produceren gedurende de levensduur van die zonnepanelen niet wordt terugverdiend. Slechts 83% van de energie die met de productie gepaard gaat wordt met de panelen opgewekt.

Statenverkiezingen 2019

meld je aan

Verkiezingsprogramma

VerkiezingsprogrammaUtrecht-download

banner-vrijwilligers

PVV-Utrecht-Flyer-Voorkant-definitief

banner-talent