Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO

aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen namens de Partij voor de Vrijheid

Onderwerp: Al
Qaida-moskee Utrecht

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting:

Het AD publiceerde een artikel waaruit blijkt dat de Al Fitrah moskee in Utrecht, al dan niet direct, wordt medegefinancierd door Revival of Islamic Heritage Society (RIHS).

Deze club wordt verdacht van banden met terroristenclub Al Qaida.

Al eerder kwam deze moskee in het nieuws omdat zij kinderen
opzetten tegen de Nederlandse samenleving. Jihadgangers volgden “cursussen” in
deze moskee. Minister Asscher riep op tot snelle actie. Klaarblijkelijk slechts
voor de bühne. De Tweede Kamer heeft gevraagd om een strengere aanpak van
salafisten.

Intussen schittert de burgemeester wederom en constant door
afwezigheid. Er wordt slechts politiek correct gepapt en natgehouden. Overleg
hier, taqiyya daar. Een Burgemeester die Marokkaanse vlaggen in zijn stad laat
wapperen bij NATIONALE Dodenherdenking.

De Commissaris van de Koning dient toezicht te houden op het
functioneren van de burgemeester van Utrecht. Vanuit de Wet Veiligheidsregio
kan de Commissaris aanwijzingen geven aan de burgemeester indien deze opzichtig
in gebreke blijft.

De
PVV-fractie heeft hierover de navolgende vragen:

1. Bent u bereid om de burgemeester van Utrecht, na de overdaad aan bewijsmateriaal dat
de openbare orde en veiligheid in het geding is zolang de Al Fitrah moskee
openblijft, een aanwijzing te geven deze moskee onmiddellijk te sluiten? Zo
nee, waarom niet?

2. Acht u de burgemeester nog wel in staat zijn functie te
vervullen, nu hij weigert op te treden bij een salafistische moskee die uit
verdachte buitenlandse bron wordt medegefinancierd? Zo ja, waarom?

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht
en hoogachtend,

R. Dercksen

Statenverkiezingen 2019

meld je aan

Verkiezingsprogramma

VerkiezingsprogrammaUtrecht-download

Tweets van Provinciale Statenfractie PVV Utrecht

René Dercksen

RT @RitaPanahi: Corbyn’s meeting with ‘sinister boss of Hamas who urged Jihadis to use knives and cars to slaughter innocents’...he can’t d…

by René Dercksen

René Dercksen

RT @LavieJanRoos: Er zijn dus serieus mensen die een ander in DM gaan melden vooral niet met mij te tweeten. En je raadt het al, allemaal t…

by René Dercksen

René Dercksen

RT @Co0ontje: En terwijl de vrinden van Nijpels en Samsom ons aan de warmtepomp willen foiegrassen tapt Merkel uit een ander vaatje: https:…

by René Dercksen

René Dercksen

RT @patcondell: This is deliberate misdirection. Genuine neo-Nazis are a minuscule crackpot fringe. Islam is the problem. Thousands of murd…

by René Dercksen

banner-vrijwilligers

nieuwsbrief2

banner-talent