Henk van Deún - home

Henk van Deún is na de politieschool gaan werken bij de Politie in Utrecht. Na daar 9 jaar bij de recherche te hebben gewerkt, maakte hij de overstap naar de Sociale Recherche om fraude te bestrijden. Vanaf 2008 is hij als Sr. coördinator Sociale Recherche werkzaam in het westelijk deel van de provincie Utrecht. Hij is daarnaast voorzitter van het Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs in Nederland; kaderlid, arbeidsvoorwaarden adviseur en Sr. vakbondsconsulent bij de FNV. Ook is hij voorzitter van een klachtencommissie, trainer en adviseur op het gebied van digitale forensische opsporing.