Op 10 maart was het een jaar geleden dat de vijfman/vrouw-sterke fractie van de PVV Utrecht is geïnstalleerd.
In dat jaar zijn er veel onderwerpen de revue gepasseerd. Onderwerpen waarin we soms veel, maar ook weinig inbreng hebben gehad. Want het was wennen!
De Provinciale Structuurvisie is zo'n onderwerp waar je je in kunt verliezen.
Maar er waren ook successen. Zo zijn er twee PVV-moties aangenomen, één over het terugbrengen van het salaris van de directeur van Vitens naar de Balkenendenorm en de tweede een zo groot mogelijke opbrengst uit de structuurfondsen van Europa te halen.

Read More