Elly Broere

PVV Fractielid Provinciale Staten Utrecht

Maak kennis met Elly

Elly Broere (1944) heeft na de middelbare school haar aandeel in het nageslacht verzorgd en was daarna van 1976 tot 1989 trainer sociale vaardigheden bij Organisatiebureau voor Training en Organisatieontwikkeling (OTO) en docent bij het Video Education Center. Vervolgens account manager bij Applied Learning voor interactieve leersystemen.
Toen via omwegen (directie)secretaresse bij ingenieursbureau Witteveen+Bos.
Elly is sinds de verkiezingen van 2011 voor Provinciale Staten actief voor de PVV.

Elly is verantwoordelijk voor de dossiers: Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling, Leefbaarheid kleine kernen en Cultuur en Cultureel erfgoed. Elly is lid van de Cie. RGW