PVV: Wij staan achter onze hardwerkende boeren!

Inbreng Statenlid Elly Broere 10 december 2018

De PVV in Provinciale Staten is sinds december 2016 bezig met het verplaatsen van de boerderij van de familie Van Dorresteijn naar de Peter van den Breemenweg.
Het vorderde gestaag en het zag er rooskleurig uit. Tot de verkiezingen maart 2018.
VVD, D66 en CU lieten de boer vallen en knielden voor de groene partij GGS.

Een motie van de PVV die de gemeente opriep de verhuizing van de boer Van Dorresteijn mogelijk te maken werd door alle partijen, behalve Groen Links en Partij voor de Dieren, gesteund.

Deze maand komt er duidelijkheid inzake Van Dorresteijn, echter de voortekenen zijn niet gunstig.
Bijna de gehele oppositie in Soest steunt Van Dorresteijn maar dat is niet voldoende.
Een project waar jaren aan is gewerkt wordt met één pennenstreek teniet gedaan.

 

Van_Dorresteijn.pdf

PVV Utrecht presenteert de kandidatenlijst Provinciale Statenverkiezingen 2019.

Persbericht

PVV Utrecht presenteert de kandidatenlijst Provinciale Statenverkiezingen 2019.

 1. René Dercksen
 2. Elly Broere
 3. Wim Ubaghs
 4. Ferry van der Zant
 5. Henk van Deun
 6. Sjors Nagtegaal
 7. Ad Verdonk
 8. Reindert Daniels
 9. Ron Moes
 10. Kevin Spijker
 11. Gimo Baram
 12. Kenneth Romp
 13. Han IJssennagger

Lijsttrekker René Dercksen:”De PVV is 8 jaar dominant aanwezig in de provinciale staten van Utrecht. Wij agendeerden diverse dossiers: bodemvervuiling Doorn, kavel- en asbestdebacle en ook bij het fiasco van de Uithoflijn speelden wij een prominente rol.

Lees verder

Amendement vaststellen PUEV 2015-2019

Amendement vaststellen PUEV 2015-2019

De Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 5 november 2018, aan de orde hebbend het Statenvoorstel “Vasstellen PUEV 2015-2019”;

Besluiten,

Om de zin genoemd in Par. 2.2 Ruimtelijke ordening en externe veiligheid/structuurvisies externe veiligheid; “In tenminste 95 % van de ontwerp ruimtelijke plannen die aan de provincie worden voorgelegd is externe veiligheid goed verwerkt”.

Lees verder

Kader nota juli 2017

Vz

Het gaat goed met de provincie Utrecht. Je kan geen nota of brochure openslaan of het college slaat zich met tromgeroffel op de borst. Het gaat goed met de provincie Utrecht.
Het bevestigt daarmee wat de PVV betreft slechts dat het ronddoolt in een eigen paralel universum, dat het opgesloten zit in de eigen politieke cocon.
Hoezo het gaat goed? Twee media hebben verslag proberen te doen vanuit Kanaleneiland. Ze werden beschimpt, belaagd.

Lees verder

Begroting 2017 Presentatie van René Dercksen

Vz,
Dit is al weer de 6e begroting die ik mag becommentariëren maar veel verandert er al die tijd niet.
GroenLinks is blij met ecoducten zonder damherten, wilde zwijnen en edelherten. De VVD is blij dat de MRB niet wordt verhoogd terwijl in die 6 jaar ze zijn gestegen van 108 miljoen in 2012 naar 118 miljoen in 2016 en dat voor een provincie met weinig provinciale wegen. Per kilometer provinciale weg zijn we nog steeds één van de duurste.

Lees verder