Asieleissers

Voordracht René Dercksen tijdens de PS van 2 november 2015

Vz,

De minister van binnenlandse zaken heeft de provincies gevraagd om opvanglocaties te zoeken om het hoofd te bieden aan de ongebreidelde toestroom van gelukszoekers naar Nederland.

In september kwamen er met nareis 8.400 mensen naar Nederland. 8.400. Nog nooit in de geschiedenis kwamen er in één maand tijd zoveel mensen aanspraak maken op de voorzieningen waar generaties voor ons keihard voor gewerkt hebben. Generaties die nu uit verzorgingshuizen worden geknikkerd om plaats te maken voor Afghanen, Eritreeërs, Albanen, Syriërs en mensen van allerlei andere plekken in de wereld waar men denkt dat de Nederlandse hangmat beter is dan het eigen land.

Mensen verkopen huis en haard voor een enkeltje "all inclusive" Nederland. En als men dan gearriveerd is, is het internet te langzaam, is de chocoladepasta niet goed en is het te ver lopen naar de toiletten. En dat terwijl de Nederlandse belastingbetaler per asielzoeker € 36.500,00 per jaar moet ophoesten. Terwijl de Nederlander zelf naar werk zoekt, zich blauw betaalt voor de zorg en al helemaal niet meer in aanmerking komt voor een sociale huurwoning.

Vz
Wij kunnen die asieltsunami niet aan. Natuurlijk moeten echte vluchtelingen worden opgevangen en een veilige plek krijgen, maar dat kan natuurlijk veel beter in de eigen regio gebeuren, in eigen cultuur, beter dan hier in de provincie. Laat die rijke Arabische golfstaten de opvang voor deze mensen regelen, in de eigen regio. In de eigen cultuur.

Waarom moeten wij dat doen? Help onze eigen mensen eerst maar eens.

Ooit zei een lokale politicus ”de ervaring leert dat een asielzoekerscentrum overlast en criminaliteit met zich meebrengt. Winkeldiefstal, rondhangen, auto-inbraken, opstootjes. Dat betreuren wij zeer, maar het is wel een ervaringsfeit”. Einde citaat.

Die lokale politicus was Klaas Dijkhof, nu staatsecretaris voor vreemdelingenzaken. En hij deelde toen nog wel de zorgen die mensen hebben, maar nu is hij in dienst van Juncker en trawanten.

En voorzitter wij kregen een mailtje van een van oorsprong Servische mevrouw uit Amersfoort, die zich ernstig zorgen maakt omdat naast de school van haar dochter een noodopvanglocatie dreigt te komen. Ze schrijft:

Ik voel me niet veilig in Nederland op dit moment en ik zou terug willen gaan naar Servië maar het is niet zo simpel. Ik kan mijn kind niet hier achterlaten en meenemen is ook geen optie want ze is Nederlandse.

We kunnen niet anderen helpen door eigen kinderen in gevaar te brengen.

Einde citaat

Dat leeft er dus onder onze inwoners Vz

Vz, mensen die uit andere delen van Europa komen, zien wel wat er aan de hand is. Oost Europa is nog niet zo lang geleden bezet geweest. Vrijheid is daar nog niet vanzelfsprekend. Ze zijn daar nog niet geïnfecteerd met het “weg met ons” syndroom dat onze elite teistert. Daar is men wel trots op het eigen land, de eigen cultuur. Het is niet voor niets dat ze daar geen islam willen.

Wij moeten niet meewerken met een kabinet dat ons naar de afgrond leidt financieel en cultureel. Ook de provincie moet in verzet komen. In verzet komen omdat een verzorgingsstaat niet samengaat met nog meer massa-immigratie. In verzet komen omdat buurten onleefbaar worden. In verzet komen, omdat deze asieleisers uit gebieden komen waar antisemitisme een hoofdvak is op school, waar de Westerse samenleving wordt gehaat. Dat laten ze echt niet achter in Syrië of Irak. In verzet komen, omdat wij niet nog meer van onze vrijheid van meningsuiting willen opgegeven. In verzet komen om wij wel vrouwenrechten en homorechten hoog in het vaandel hebben.
In verzet komen omdat we niet nog meer Arabisch gejengel uit moskeeën willen horen.

VZ.

Het slechtste kabinet ooit doet niets. Minister Asscher is druk om een Nederlands kinderfeest de nek om te draaien met zijn Zwarte Pietenhaat en de minister president speelt de gasthoofdredacteur van de Margriet de dat terwijl Nederland schreeuwt dichte grenzen.

Vz,

De provincie moet niet meewerken aan het wanbeleid van dit kabinet. Geef de opdracht terug. Daartoe een eerste motie.

Want een zeer ruime meerderheid van de bevolking wil niet nog meer asielzoekers opvangen. Genoeg is genoeg. Laat Plasterk en Dijkhoff zelf maar naar plekken gaan zoeken.

Vz,

Mocht deze algemeen geformuleerde motie meerderheid krijgen dan in ieder geval de oproep om niet mee aan het aanpassen van structuurvisies, en verordeningen. Daartoe een tweede motie.

Ook een motie waarin wij GS oproepen om besluiten van gemeenteraden die niet willen meewerken aan het huisvesten van nog meer gelukszoekers te respecteren.

En tot slot Vz, in het coalitieakkoord staat dat GS de bevolking vooraf uitnodigt om mee te praten. Als het GS dat juist bij dit onderwerp niet zou doen zou het geen knip voor de neus waard zijn. Voor de zekerheid Vz toch een motie. Luister naar de inwoners.

DUW