REGENBOOGVERKLARING PVV UTRECHT

LHBTI’s maken gewoon volwaardig onderdeel uit van onze samenleving. Zij dienen niet gediscrimineerd of bevoordeeld te worden. Iedereen dient op zijn kwaliteiten te worden beoordeeld, niet op zijn afkomst of geaardheid.

Wij zijn echter wars van symboolpolitiek. Regenboogvlaggen, zebrapaden, plaquettes met artikel 1 van de grondwet hebben geen enkele waarde zolang het niet ondersteund wordt door beleid. Zolang we tolereren dat er bijvoorbeeld moskeeën zijn met aparte ingangen voor mannen en vrouwen. Zolang we tolereren dat op de universiteit van Utrecht vrouwen gescheiden van de mannen moeten zitten. Met name door de islamisering van onze samenleving wordt Nederland steeds onaangenamer en onveiliger voor LHBTI’s. Daar strijden wij tegen en vragen daar in Provinciale Staten regelmatig aandacht voor. Bijvoorbeeld als er homo’s en lesbi’s uit hun huis worden getreiterd of als zij geweld op straat ervaren. Wij stelden bijvoorbeeld de volgende vragen:

www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Schriftelijke-vragen-art-47/004-20190109-Schriftelijke-vragen-ex-art-47-RvO-betreffende-Regenboogvlag-ingediend-door-de-PVV.pdf