PVV Utrecht presenteert de kandidatenlijst Provinciale Statenverkiezingen 2019.

Persbericht

PVV Utrecht presenteert de kandidatenlijst Provinciale Statenverkiezingen 2019.

 1. René Dercksen
 2. Elly Broere
 3. Wim Ubaghs
 4. Ferry van der Zant
 5. Henk van Deun
 6. Sjors Nagtegaal
 7. Ad Verdonk
 8. Reindert Daniels
 9. Ron Moes
 10. Kevin Spijker
 11. Gimo Baram
 12. Kenneth Romp
 13. Han IJssennagger

Lijsttrekker René Dercksen:”De PVV is 8 jaar dominant aanwezig in de provinciale staten van Utrecht. Wij agendeerden diverse dossiers: bodemvervuiling Doorn, kavel- en asbestdebacle en ook bij het fiasco van de Uithoflijn speelden wij een prominente rol.

Doordat wij zo actief zijn werd het duidelijk dat de provincie zich niet houdt aan de archiefwet, de privacywet (AVG), de ambtenarenwet (integriteitsschendingen ), arbowet (asbest oude provinciehuis). 8 jaar CDA, VVD, D66 en GroenLinks hebben geleid tot deze organisatorische puinhoop. Dat moet anders en deze groep geweldige mensen gaat zich inzetten om daar verandering in aan te brengen.

Maar deze verkiezingen gaan natuurlijk ook over de Eerste Kamer. Het is dé mogelijkheid om Rutte weg te stemmen. Laat die mogelijkheid niet voorbij gaan!”