Kader nota juli 2017

Vz

Het gaat goed met de provincie Utrecht. Je kan geen nota of brochure openslaan of het college slaat zich met tromgeroffel op de borst. Het gaat goed met de provincie Utrecht.
Het bevestigt daarmee wat de PVV betreft slechts dat het ronddoolt in een eigen paralel universum, dat het opgesloten zit in de eigen politieke cocon.
Hoezo het gaat goed? Twee media hebben verslag proberen te doen vanuit Kanaleneiland. Ze werden beschimpt, belaagd.

Eén cameraploeg werd tot op de deur van het politiebureau achtervolgd toen ze opnamen maakten bij een moskee. De achterruit van de auto sneuvelde. Hoezo het gaat goed?

Wij krijgen mail van een alleenstaande vrouw in Overvecht dat ze bijna dagelijks wordt belaagd, aangereden. Mensen klagen dat ze niet kunnen slapen omdat ’s-nachts de wijk tot leven komt en dealers uit hun holen kruipen met grote overlast tot gevolg. Tot in het portiek. Fijn als je één van de weinigen bent die daar gewoon de volgende dag naar zijn werk moet. En de politie. Die heeft allang de witte vlag gehesen. Die bezoeken iftars en eten daar wat middeleeuws gemartelde dieren om de kloof naar de seculiere Nederlandse samenleving nog wat verder te vergroten en de eigen geloofwaardigheid verder te ondermijnen. Tijd voor het opnemen van aangiftes hebben ze niet, behalve voor eigen politieke doelen.
Hoezo het gaat goed?

De salafistische moskeeën etteren in Overvecht voort. Haatsjeiks houden preken waar lasterend over Nederland en het Westen wordt gesproken, net als over homo’s en ongelovigen, waar wordt uitgedragen dat kinderen niet mogen zingen. En de gemeenteraad uit weer eens wat zorgen, maar verkeert verder in comateuze toestand. Hoezo het gaat goed?

Een jongedame wordt voor de ingang van een moskee aangerand, terwijl omstanders instemmend toekijken. De onderwereld vermengt zich met de bovenwereld. Autobranden zijn aan de orde van de dag. Bussen worden bekogeld.

Maar hier verzamelen zich politici die elkaar enthousiast op de schouder slaan, want het gaat zo goed in Utrecht.

De bevolking van West Europa wordt vervangen. Dagelijks halen landen van de EU en zogenaamde NGO’s gesponsord met subsidie en de postcodeloterij, gelukszoekers op, waardoor er ook nog eens duizenden verdrinken. Direct gevolg van het EU-beleid en die NGO’s. En van die illegalen zijn meer dan 80% jonge mannen. Wat zou er mis kunnen gaan?

Vrouwen en meiden in West Europa worden lastiggevallen, nagesist, aangerand, verkracht, gewurgd en opgeblazen en vz niet als gevolg van een natuurverschijnsel, maar als gevolg van politieke keuzes. Keuzes die alle partijen behalve de PVV maken. Partijen die hier in PS zitten. Waarmee ook deze statenleden verantwoordelijk zijn voor de omvolking van wijk na wijk. Verantwoordelijk voor de islamterreur die de westerse wereld teistert. Want ook leden van Provinciale Staten ondersteunen partijen die de overgang naar Eurabië volop ondersteunen. Ook zij zijn verantwoordelijk voor een moreel, cultureel en financieel faillissement van dit land.

Ook door deze leden van provinciale staten staan onze mensen langer op de wachtlijst voor een huurwoningen. Komt er onherroepelijk een einde aan de verzorgingsstaat en wordt er keihard bezuinigd op de ouderen, maar heet je Mohammed en kom je uit Somalië dan is je bedje gespreid. Hoe je het ook wendt of keert, ook deze statenleden en leden van het college zijn daarvoor verantwoordelijk. Verantwoordelijk voor de vernietiging van onze welvaartsstaat, voor de vernietiging van onze vrijheid.
Want het gaat zo goed in Utrecht.

Vz,

Het zijn de partijen die verbinding propageren, daar waar ze echter op diverse terreinen afstand creëren. Op tal van thema’s ook provinciaal niveau. Ik zal er een aantal bespreken.

Ten eerste vz, de structuurvisie. Tal van burgemeesters kwamen hier smeken om wat meer woningen te mogen bouwen. Meer te mogen bouwen aan de randen van hun gemeenten en steden om de eigen mensen een plek te geven in de gemeente waar ze zijn opgegroeid. Waar hun sociale leven zich afspeelt, waar hun familie woont. Want als Nederland bomvol is en dat is het, zijn de steden en gemeenten dat ook.

Vz, die burgemeesters werden als kleine jongens weggestuurd. Arrogant werden ze de deur gewezen door dit college. Die mensen die in hun eigen geboorteplaats willen blijven wonen die zoeken het maar uit. Kom je uit Afrika, betaal je wat smokkelaars een paar duizend euro, dan wordt je opgehaald en is verder niets te dol. Alle partijen hier, behalve de PVV, spannen zich dan tot het uiterste in om het hen naar de zin te maken. Nederlanders zijn gedegradeerd tot minderwaardige burgers, maar voor gelukszoekers worden huizen geregeld, inboedels, uitkeringen en als het niet snel genoeg gaat stelt de PvdA nog wat vragen. Kosten noch moeite worden gespaard, maar onze eigen mensen staan in de kou. Die mogen het uitzoeken. Die mogen betalen en hun mond houden en ergens anders een huis gaan zoeken. De Nederlandse samenleving wordt afgeschaft, onze geschiedenis herschreven, want het gaat zo goed in Utrecht.

Het getuigt natuurlijk ook van een totaal gebrek aan visie. De bevolking groeit en groeit door die open grenzen en de toestroom van gelukszoekers, maar er mag alleen in de stad gebouwd worden en niet daarbuiten. De Raad voor de Leefomgeving wil meer groen in en om de stad want dat is gezond, maar dit college creëert mensenreservaten, waar elk stukje ruimte in de stad moet worden vernietigd.

Het kabinet wil 1 miljoen nieuwe woningen. Dit college creëert onleefbare steden.

Over gebrek aan visie gesproken. U weet nog wel een aantal jaren geleden, in de crisis, nam het aantal auto’s niet toe en links kraaide de victorie. Iedereen kiest voor de bakfiets dacht men, iedereen kiest voor alternatief vervoer. Maar intussen laten de cijfers weer het ongelijk van links zien. Het aantal auto’s neemt weer toe. En wat waren wij blij toen die doortastende Gedeputeerde Van Lunteren als blijk van daadkracht geld vrijmaakte voor de verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen. Afijn zes jaar later: Er is nog niets gebeurd, want de brug bleek te oud voor verbreding. Waarom was dat niet bekend? We weten van elke vierkante meter welke boom er staat en waarom, maar als een brug te oud is dan is dat onbekend. Hoe kan dat? En waarom legt GS een nieuwe Rijnbrug, als die er ooit een keer komt, niet op een plek die rekening houdt met de feiten, met de toename van het autoverkeer? Waarom kijkt GS niet verder dan de GroenLinks neus lang is en legt het die brug niet op een plek die anticipeert op de verdere toename van het autogebruik?

Graag een reactie.

Vz, met enige regelmaat beklaagt het CDA zich in de regionale media over het vastlopen van het autoverkeer op provinciale wegen. Met dezelfde regelmaat verwerpt het onze moties om bijvoorbeeld zo snel mogelijk wat aan die ellende bij de Loenerslootsebrug te doen. Ze hebben een nieuwe fractievoorzitter, wellicht dat die niet vervalt in goedkope excuses om weer deze motie weg te stemmen. Vandaar dat we hem voor de derde keer indienen. Ga zo snel mogelijk aan de slag met die brug.

Over auto’s gesproken. Over elektrische auto’s en smart solar charging, het gebruik van de accu’s ontspon tussen de PVV fractie en GS een bijzonder schriftelijk vraag en antwoordspel. Aan de kant van de PVV stelde ik de vragen, aan de kant van GS kwamen de antwoorden van Franz Kafka zelf.

Heeft GS onderzoek gedaan naar het totale energieverbruik dat gepaard gaat met het op- en ontladen van accu’s. Nee, zei GS. We onderzoeken niets, we maken alleen belastinggeldgeld over, maar we vinden het wel erg efficiënt.

Toen informeerden wij GS over dit onderzoek van de Universiteit van Texas. (Plaatje). Nou ja, zei GS, het is efficiënt in de zin dat het flexibel is. Dit onderzoek wees echter uit dat er meer stroom van het net verbruikt wordt. En dat is in Nederland nog steeds bijna volledig fossiel. Dus meer fossiel verbruik door die accu’s, meer emissies. En toen schreef Kafka: Energiesystemen die passen binnen de door ons beoogde energietransitie zijn doelmatig als er zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen worden gebruikt. Maar hallo, lees dan, de wetenschap zegt dus dat het voor méér verbruik zorgt. Zo gevangen in het eigen dogma dat elke vorm van wetenschap van ze afglijdt als ware ze gecoat met nanotechnologie.

Elektrische auto’s worden gedragen door de auto-industrie schrijft GS. En als je dan een KPMG onderzoek aanlevert waaruit blijkt dat 60% van de industrie er geen geloof meer in heeft schrijft GS. “Het onderzoek is voor ons geen aanleiding om de subsidiestroom te staken” Hoezo dogma, hoezo religieus fanatisme, hoezo feitenvrij?

Maar zei GS, het is nu nog niet rendabel, maar misschien wordt het dat. Ooit. Eens. Ergens in de toekomst. En in de tussentijd geven wij andermans geld uit.

Even voor de beeldvorming. De jaarbeurs gaat zonnestroom opslaan in mega-accu’s. Kosten 1 miljoen. Capaciteit 1,5 megawattuur. Heeft iemand nagerekend voor hoeveel euro stroom kan worden opgeslagen? De consumentenprijs is nu ongeveer 7 cent per kilowattuur, dus die accu van 1 miljoen euro, kan maarliefst voor € 100 stroom opslaan. 1 miljoen om maximaal voor 100 euro energie op te slaan, waarbij dus weer veel verlies optreedt zoals altijd bij het op- en ontladen van batterijen.

En u dacht even dat ze Tesla’s kochten voor het milieu waarvoor met belastinggeld laadpalen worden aangelegd? De verkoop EV hier maar ook in Denemarken totaal ingestorte nadat de belastingvoordelen verdwenen en daarnaast bleek uit onderzoek van het Zweedse Milieu-instituut dat je de uitstoot voor alleen het produceren van de accu 8 jaar in een benzineauto kan rijden. Maar je dat zijn maar feiten.

En waarom ook in de komende decennia Nederland vooral op fossiel zal blijven draaien bleek toen het CBS het aandeel zogenaamd duurzame energie over 2016 bekend maakte. Dat was trouwens nog met biomassa als belangrijkste, bestanddeel, waar niets duurzaam aan is omdat het net zo vervuilt als kolen. Binnenkort ook midden in de stad Utrecht. Maar dat terzijde. Het aandeel zogenaamd duurzaam was namelijk nauwelijks toegenomen omdat het energiegebruik verder steeg. Al die miljarden aan faalmolens en zonnepanelen hadden dus geen noemenswaardige effect op het aandeel subsidie-energie.

Ook wereldwijd nam het energieverbruik toe en dat zal gelijke tred houden met de explosieve bevolkingsgroei die er aan komt. Om één jaar de groei van het wereldwijde energieverbruik te compenseren dienen er 350.000 windmolens (van 2mw) te worden geplaatst. 350.000. Voor één jaar alleen de groei van het wereldwijde energieverbruik. Wanneer dringt het eens door dat die faalmolens nooit een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan betaalbare en betrouwbare energievoorziening

Het is net als met de zonneakkers. Nooit onderzocht wat de effecten zijn, we hebben geen clou, wij doen maar wat. Over die zonneakkers en het gebrek aan onderzoek een motie vz.

Wij draaien hier op 100% windenergie zegt de Gedeputeerde want we hebben certificaatjes en als het niet waait dan doen we net alsof het in Gelderland wel waait en dat we hun windenergie dan krijgen. Dat vz is het niveau hier. We roepen maar wat, papegaaien maar wat, niet gehinderd door ook maar de geringste kennis van zaken.

Vz, elk jaar bezoek ik hier de miniklimaatconferentie van een gymnasium uit Utrecht. Wat een treurigheid is dat. Eerst krijgt men een alarmistische feitenvrije film te zien en vervolgens vertellen twee jongerenvertegenwoordigers wat leugens over extremer weer. Jongens die dagelijks de hele wereld rondvliegen om het alarmisme aan de man te brengen als ware het jehova getuigen.

De jongens en meisjes van dat gymnasium zijn totaal gehersenspoeld, ontberen elke wil om zelfstandig onderzoek te doen en de leraar zag dat het goed was. Jaarlijks wordt mijn verzoek om ook 10 minuten wat te vertellen uiteraard afgewezen. Want stel je voor dat toekomstige wetenschappers andere geluiden tot zich nemen. Dat wil de klimaatsekte voorkomen. D66-er Hoefnagels noemde bij die gelegenheid CO2 gif en in de media wordt over CO2 gesproken als ware het luchtverontreiniging. CO2 een wezenlijk bouwsteen van het leven op aarde. Men heeft geen idee.

Extreem weer. Hier wat feiten. Meer orkanen? (Plaatje). Meer tornado’s? (Plaatje) Meer droogte? (Plaatje). Hier nog wat data uit Portugal. Droger? (Plaatje).

En hier de energieprijzen. Duitsland en Denemarken spannen de kroon. In Duitsland zijn de kosten per huishouden intussen opgelopen tot 700 euro per jaar en werden vorig jaar 300.00 afgesloten. Te duur. En wat is dan het aandeel zogenaamd duurzame energie in Duitsland. 2% wind. 1% zon.

Versnelde zeespiegelstijging dan misschien? (plaatje). Ook al niet. Dit (plaatje) is het Nederland van Al Gore, uit zijn fantasiefilm An “Inconvenient Truth”, en dit was zijn voorspelling van Nederland. Dan koopt er natuurlijk niemand meer een huis aan de kust van Santa Barbara, zou je denken. Nou ja, dit huis kocht Al Gore (Plaatje).

Overigens zei Al Gore dat het klimaatverdrag nauwelijks impact heeft op het klimaat, in een recent interview bij Fox News, maar waar het om ging was het signaal. U zag het natuurlijk niet in onze media.

En op basis van die onzin formuleert men dus ook op provinciaal niveau beleid voor de energietransitie.

Windmolens in Rijnenburg bijvoorbeeld.

Dit college stelde zich op het standpunt dat er geleerd diende te worden van de ellende in Houten, daar waar het gaat om subsidiemolens. Vz, daar is in het geheel niets van te merken. De omwonenden voelden zich overvallen, gemanipuleerd en monddood gemaakt. Ook door de NMU. De vraag aan het college, zijn die stadmonologen, waarbij de mensen eenzijdig werden voorgelicht, of beter gezegd opgelicht, zijn die stadmonologen in lijn met het voornemen om te leren van de ellende in Houten. Ellende die zich nog steeds voortsleept. Gaat u er bij de stad Utrecht op aandringen dat de omwonenden eerlijk worden voorgelicht.

Over geluidsoverlast, laag frequent geluid, verziekt landschap, slagschaduw en fors lagere woningwaardes, dat die molens geen enkele uitstootreductie oplevert? Zo nee wat is die les uit Houten dan in hemelsnaam waard geweest?

Vz, in een zeer recente uitspraak van de Raad van State is planschade bij de bouw van windturbines, klimaatminaretten zo u wilt, bevestigd. De PVV wil geen molens, maar mochten de energiemarxisten er toch weer een plan doorheen drukken, dan dient wat ons betreft in de omgevingsvergunning als voorwaarde te worden opgenomen dat de planschade moet worden toegekend. Daartoe een motie tenzij de gedeputeerde hier die toezegging wil doen.

Graag een reactie.

Cultuur dan vz.
Ik heb intussen geleerd dat er rechtse en linkse kunst bestaat. Linkse kunst is abstract. Kleurtjes, vakjes. Lijkt meestal nergens op. Van een niveau dat iedereen die de kleuterschool succesvol heeft afgerond het kan reproduceren.

En aan de andere kant heb je hebt rechtse kunst. Veelal realistische kunst. Kunst waarvoor de desbetreffende kunstenaar ook daadwerkelijk iets moet kunnen. Over talent dient te beschikken.

Niet gek dus dat de kunst van Jits Bakker slechts met de grootst mogelijke moeite, en ook door inspanningen van onze fractie, voor deze provincie behouden is gebleven, terwijl voor kleurtjes en vlakjes de portemonnee wordt getrokken zonder er ook maar één voorwaarde aan te stellen.

Museum Oud Amelisweerd dan vz, het kreeg 160 K subsidie, maar nu is het bijna dicht want de Armando collectie verdwijnt. De renteloze lening die is verstrekt zou worden terugbetaald uit bijdrages van de gemeente Amersfoort. De heer Jansen van het CDA vroeg in een interruptie zich nog af of we dan geen vertrouwen hadden in de gemeente Amersfoort, zij zouden tenslotte terugbetalen, maar de voorwaarde die eraan was verbonden blijkt gekoppeld aan de Armando collectie. En die dreigt te verdwijnen. De gedeputeerde vond het haar eigen bevoegdheid, zonder raadpleging van PS, om dit geld uit te delen en de PVV wil graag weten: zien we dat geld ooit nog terug?

BOB luchtkwaliteit. Maanden al wordt er over gebabbeld. Worden selectief wat mensen uitgenodigd, terwijl wij allemaal weten dat de provincie nauwelijks middelen heeft om er wezenlijke invloed op uit te kunnen oefenen. Alles maar om de geesten te rijpen voor het eeuwige autootje pesten of de economie te frustreren terwijl 42% van de fijnstof uit de natuur komt.

In het verslag van de Europastrategie stond dat roet minder urgent te zijn voor de gezondheid dan gedacht. Van belang want sinds 2004 luidt men hier de noodklok over roet. Graag krijgen wij alsnog inzage in dat onderzoek. Daar hebben we ook twee keer naar gevraagd, maar GS verwees ons naar een TNO rapport, maar dat ging over effecten van lokale maatregelen op de concentratie roet. Niet over de gezondheidsgevolgen. Dus graag boter bij de vis, na drie keer vragen: geef ons dat onderzoek.

Vz het is een jaar geleden dat hier de motie eerlijk over zonnepanelen werd aangenomen. Een jaar. Het is de Gedeputeerde niet gelukt om in die 52 weken de motie uit te voeren. Het was klaarblijkelijk erg ingewikkeld om de oproep in de motie te copy / pasten en inwoners te waarschuwen voor het aflopen van de salderingsregeling in 2020. Hoeveel brevetten van onvermogen mag iemand verzamelen.

In de cie RGW vertelde de Gedeputeerde dat de regeling intussen was verlengd tot 2023. En vz, u raadt het al, dat is weer niet waar. Er is een motie in de 2e kamer aangenomen met die strekking. Maar minister Kamp zei dat hij de motie zal betrekken bij de verder evaluatie van die salderingsregeling, ergo dat ligt op tafel bij de formatie.

Maar, zelfs een verlenging van de regeling doet niets af aan die motie. Particulieren en bedrijven lopen een risico dat de opbrengst in de toekomst slechts een zeer beperkt deel zal zijn van de opbrengst nu. Dat is niet angstig maken, zoals de Gedeputeerde zei, dat zijn de feiten, en daar hoort een bestuurder burgers fatsoenlijk over te informeren. Maar eerlijk zijn bij subsidie-energie dat valt nogal zwaar klaarblijkelijk. Als je al weet waar het over gaat.

Vz Mag ik nu van de Gedeputeerde een keiharde toezegging dat de letterlijke tekst van de motie nu eindelijk een jaar na dato op de website van de provincie komt, een toezegging met een datum wanneer hij deze zware taak denkt te hebben volbracht, zo niet dan wordt het wat de PVV betreft tijd dat de gedeputeerde een baan gaat zoeken die bij zijn capaciteiten past.

Maar vz, tot slot, het past natuurlijk wel in de trend. De trend van liegende en verzwijgende overheid. GS wil haar inwoners liever niet infomeren over financiële risico’s. De VRU hield maandenlang de informatie over autobranden tegen. U OV wil het liefst geen nieuws over Busbekogelingen en de politie weigert informatie over ellende rond AZC’s te verschaffen. Zo rolt onze bestuurlijke elite.

Want het gaat zo goed in Utrecht.