Begroting 2017 Presentatie van René Dercksen

Vz,
Dit is al weer de 6e begroting die ik mag becommentariëren maar veel verandert er al die tijd niet.
GroenLinks is blij met ecoducten zonder damherten, wilde zwijnen en edelherten. De VVD is blij dat de MRB niet wordt verhoogd terwijl in die 6 jaar ze zijn gestegen van 108 miljoen in 2012 naar 118 miljoen in 2016 en dat voor een provincie met weinig provinciale wegen. Per kilometer provinciale weg zijn we nog steeds één van de duurste.

Het CDA is blij met, met, misschien met de Trots op mijn Dorp Verkiezing die dan weer niet zo mag heten omdat D66 een fatwa heeft uitgesproken over het woord TROTS. En of D66 blij is, is niet vast te stellen want D66 verklaarde een aantal maanden geleden dat hun verkiezingsprogramma een jaar na dato niet mee geldig was. Welkom in de provinciale politiek.

Vz,
Mijn bijdrage kent een paar blokken. Straks iets over de economie, mobiliteit, natuur, maar laten we beginnen met de klimaathysterie.
We ontkomen er niet aan want ook de nieuwe begroting is er voor een belangrijk deel op gebaseerd.

Vz, Het is goed dat het college intussen bevestigt dat de opwarming van de aarde, als die er zou zijn, ons land al 20 jaar lang links laat liggen. De cijfers van het KNMI bewijzen het. Maar zegt het college, op de Noordpool wordt het warmer dus er valt hier meer regen. Vz het is jammer dat er niemand in de lach schiet want dat is onwetenschappelijke prietpraat. Elk bewijs voor deze stelling ontbreekt.

Daarnaast hadden valse klimaatprofeten als Al Gore tien jaar geleden voorspeld dat in 2013 de Noordpool ijsvrij zou zijn. Maar helaas hij zat er een tikje naast. 5 miljoen vierkante kilometer om precies te zijn. 120 keer Nederland. Maar wat scheelt het.

En vz, het college conformeert zich  aan het energieakkoord en het vrijblijvende klimaatakkoord, dus ik zou heel graag van de Gedeputeerde willen weten, welke apocalyptisch hel en verdoemenis ons staat te wachten als de aarde twee graden opwarmt. En aangezien er al 1 graad bij is gekomen, wat gebeurt er als er nog een graadje bijkomt. Even voor de goede orde, de temperatuur in Nederland schommelt tussen de -15 / -20 en de 35 graden.

Ik neem aan dat de Gedeputeerde zich in de materie heeft verdiept en daar uitsluitsel over kan geven, want het kan toch niet zo zijn dat bestuurders zich achter een “opdracht is opdracht” van het Rijk verschuilt. Dus wat staat ons te wachten met die ene graad?

Vz de klimaatgekte heeft velen in hun greep. Velen weigeren zelf na te denken. Zo ontstond in 2007 de hype om palmolie in onze elektriciteitscentrales te gooien, samen met bakken subsidie uiteraard. Daartoe werd dan oerwoud in Indonesië gekapt om plantages aan te leggen. Voor palmolie, de olie met de hoogste voedingswaarde die er is. Maar ja, we noemden het duurzaam dus het gaf zo’n goed gevoel.
Subsidie op hybride auto’s. Het kostte de staatskas 6 miljard en vanwege de subsidie werden auto’s van heinde en verre naar Nederland gesleept want hier kon de auto-industrie de beste marges maken. En hielp het, nee natuurlijk niet, zelfs een staatssecretaris van dit kabinet bevestigde dat. Maar ja, we noemden het duurzaam dus het gaf zo’n goed gevoel.
En in Nederland gaan we 4 miljard euro belastinggeld in brand steken samen met biomassa. Biomassa is de nieuwe palmolie. Het is nu zelfs tot de burelen van D66 doorgedrongen dat het wellicht niets met duurzaam te maken heeft. We hadden het er al eerder over.
Bossen worden gekapt en een belangrijke grondstof namelijk hout, wordt niet meer als grondstof gebruikt, maar met stookolie verscheept want iemand heeft bedacht dat het duurzaam zou zijn. En dat voelt zo goed. En dan hoef je niet meer na te denken.

Maar Vz., niets is minder waar. De rapporten wijzen uit dat de uitstoot van een biomassacentrale schommelen van 2 tot 3 keer van die van een gascentrale en dan zit je dus op het niveau van een kolencentrale en dit college heeft in alle wijsheid besloten dat die midden in de stad Utrecht moet komen. GS verleende een vergunning. Voor een centrale op Lage Weide. In de stad van de milieuzone. In de stad van de strijd tegen open haarden. In de stad waar bij een restaurant terrasverwarmers worden verboden. Waar men met warmtecamera’s rondrijdt om te kijken of uit jouw bovenlichtje geen warmte ontsnapt. In die stad zet men een mega open haard neer. Want die noemen we duurzaam. Dat voelt zo fijn. Voorzitter. Volstrekt idioot

Die energie is ten eerste totaal overbodig, draait de centrale alleen op subsidie en daarnaast kan hout volgens de vergunning het uit Zuid-Amerika en Afrika worden aangevoerd. Hoe duurzaam wilt u het hebben.
En de PVV wil de bewoners steunen die hiertegen protesteren en wij roepen het college via een motie op samen met de bewoners te komen tot een onafhankelijk onderzoek van de uitstoot van de Eneco biowarmtecentrale en misschien wil iemand van het RIVM dan ook nog even uitrekenen hoeveel maanden korter de Utrechters gaat leven door deze uitstoot. Dat doen ze graag, bij het RIVM. Daarom twee moties.

Vz,

Dit college gaat met de energietransitie o.a. inzetten op isolatiemaatregelen. Op zich een goede gedachte want dat is de enige rendabele, enige zinnig vorm van duurzame energiebesparing. Maar vz een college dat zich een beetje had verdiept in de materie had geweten dat minister Kamp 700 miljoen in kas heeft voor isolatiemaatregelen. 700 miljoen en hij komt er maar niet vanaf. Niet aan particuliere woningbezitters, niet aan corporaties.
Waarom denkt dit college met een paar miljoen iets te kunnen bereiken dat de minister met 700 miljoen niet lukt? Wist de Gedeputeerde überhaupt dat er zoveel geld beschikbaar was en waarom is dat dan niet in de overwegingen vermeld, dan hadden de collega’s het voorstel ook kunnen afwijzen. Graag een reactie.

Vz, in BEM ging het laatst ook over CO2 en de begroting staat er vol mee. Vz CO2 is geen gif zoals sommigen lijken te denken, wij ademen het uit en hier in deze zaal is de CO2 concentratie 3 keer hoger dan in de atmosfeer.
Nu zou je voorzichtig de conclusie kunnen trekken dat een dergelijke concentratie bij sommigen leidt tot het uitslaan van wartaal, maar dat is vooralsnog niet wetenschappelijk bewezen. Wij hebben mensen die denken dat als het niet waait zij toch windenergie uit het stopcontact krijgt want hij heeft een certificaat. Dus enigszins verdacht is het wel.

Als het niveau tot onder de 150 ppm daalt begint alles wat groen is te sterven. Komt het einde van leven op aarde in zicht. CO2 is één van de essentiële bouwstoffen van leven op aarde. Telers spuiten CO2 in kassen om groei te bevorderen. Woestijnen ontgroenen. Er is minder water nodig bij voedselproductie. Maar daar hoort u natuurlijk nooit wat van want ons journaille onttrekt zich niet of nauwelijks aan het niveau van dat in Noord Korea. En daarover gesproken. Heeft iemand via de media gehoord dat het klimaatakkoord geen verdrag is? Dat je zonder opgaaf van redenen het kan opzeggen? Dat het hele akkoord gebaseerd is op vrijwilligheid? Dat er geen enkele sanctie in staat voor landen die zich er niet aan houden? Iemand dat gehoord bij de NOS. Een vandaag. Nieuwsuur, RTL nieuws? Nee natuurlijk niet.
Heel South Australia, ter grootte van Duitsland, Frankrijk en de Benelux, zat zonder stroom omdat de windparken ivm storm moesten worden uitgeschakeld. Dagenlang zat men in het donker. Hebt u er iets van gehoord?

De “Energiewende” in Duitsland heeft een Duits huishouden intussen 25.000 gekost (totaal 520.000.000.000) en de uitstoot gaat er al jaren niet meer van naar beneden. Men schroeft de plannen drastisch terug. Want wat is er aan de hand.
De pieken van energie kan men niet langer kwijt. Polen Tsjechië hebben intussen de grens voor deze wisselvallig onbetrouwbare stroom gesloten anders zou hun netwerk ook ontploffen.

Dus krijgt Nederland en ook Oostenrijk van de Duitsers tijdens die pieken gratis stroom. Men krijgt soms zelfs geld toe én worden er windparken stilgelegd. Dat geldt dan weer niet voor de stroom subsidie want de exploitanten die kunnen aantonen dat ze energie hadden kunnen opwekken krijgen gewoon subsidie. Geen stroom, wel subsidie. Regelingen die ook hier van kracht zijn. Welkom in oeloeboeloeland. En wat doet Nederland en ook deze provincie, nog meer molens neerzetten. Een gevalletje de ezel stoot zich in het gemeen graag twee keer aan dezelfde steen. Kent de Gedeputeerde deze feiten en zo ja heeft dat geleid tot een belletje met de minister? Of wacht hij ook totdat hier de stroom uitvalt.

Maar als we dan wat van de Duitsers willen leren, dan is het wellicht van een Beierse rechter die heeft bepaald dat molens op grote afstand van woningen moeten worden geplaatst en wel op 10 keer de hoogte van de molen. Neemt u dat even mee in het gedram om nieuwe molens Gedeputeerde? En hoe hypocriet is het om wel geld vrij te maken in de begroting voor geluidsoverlast veroorzaakt door verkeer, beleid dat wij steunen, maar niet voor de overlast van die overlastmolens. Dan kunnen de bewoners stikken. Want we noemen het duurzaam en dat geeft zo’n fijn gevoel. Behalve dan als je wakker ligt.
Waar de media maar ook deze hele zaal voor wegkijkt, met uitzondering van de PVV-fractie, zijn de gevolgen van de asielinvasie.
150.000 inwoners erbij in 4 jaar in Nederland, dat is een grote stad erbij, waarvan ook een deel in Utrecht landt. Maar hoort u het college of één van al die partijen erover als het gaat over de energieagenda. Al die duizenden mensen zorgen voor veel meer energieverbruik. Waar kan ik dat terugvinden? Al die apothekers uit Allepo zorgen voor meer vervoersbewegingen. Hoe zit dat met de bereikbaarheid? Hoe zit dat met de luchtkwaliteit? Waar kan ik dat terugvinden? Binnenstedelijk wonen, inrichting van het landschap. Waar kan ik terugvinden wat de gevolgen zijn van die massa-immigratie. Beschikbaarheid van drinkwater. Banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Vz, allen hier, zowel achter de tafel van GS als hier in PS verkeren in een staat van totaalontkenning. Er mag niet over gesproken worden, het hoofd zit metersdiep onder de grond en dan heb ik het nog niet eens over de vernietigende werking van de islamisering van onze samenleving. De vernietiging van alles wat ons lief had moeten zijn. Alles wat het Westen ooit lief had totdat de politiek correcten onze waarden om zeep hielpen. Wel maken de collega’s zich druk om een homovlag, maar daar waar homo’s het meest mee geholpen zouden zijn, een stop op de import van een homohatende ideologie, daar hoor je ze niet over.
Maar vz, ik hou er over op. Ander onderwerpen. Iedereen kan weer terugkeren in zijn eigen ontkenningscocon. Doen alsof er niets aan de hand is. Alsof het niet gezegd is en of het niet bestaat. De gevolgen zullen echter desastreus zijn.

 

Vz economie dan en de OMU. Vz via een brief informeerde het college ons over de gang van zaken bij de OMU. En men stelde vast dat “na een aantal moeizame jaren de OMU in 2015 op stoom gekomen is”. Dus vz, toen de vastgoedmarkt op zijn kont lag ging het niet zo goed met de OMU, maar nu de vastgoedmarkt aantrekt gaat het beter. Vz, was de OMU juist niet bedoeld voor de periode dat het slecht ging. En wanneer hebt u PS dan geïnformeerd dat het moeizaam ging?
Wij hebben hier nooit wat anders dan juichende verhalen gehoord. Hoe kan dat? Graag een reactie. De PVV was altijd kritisch. Hadden we maar een keer geen gelijk.
De taken zijn intussen uitgebreid naar een adviesrol van gemeenten en is ook transformatie van kantoren aan het takenpakket toegevoegd. Zo hou je jezelf namelijk in stand. Maar vz, kantoren die kansrijk zijn voor transformatie daar staan de kopers intussen voor in de rij. Zonder OMU. Zonder directeur die anderhalve ton binnenharkt en met 5,5 ton aan jaarlijkse lasten bereikte men een negatief resultaat in 2015 van 4,5 ton. Maar, zo schrijft GS: gemaakte kosten zullen scherper ten laste worden gebracht van de leningnemer.
Dus er zijn kosten gemaakt ten laste van het apparaat die dus niet bij de leningnemer in rekening zijn gebracht. Fijn weer. Bedankt.
Vz, alleen resultaten halen als de markt op stoom ligt is een slechte zaak. Het bevestigt onze opinie dat de markt zelf in staat is met flankerend beleid van de overheid de markt weer op orde te krijgen. Stop er dus mee.

Vz,
Mobiliteit. Zoals bekend strijdt de PVV hier al jaren voor het lagere MRB het opheffen van knelpunten en het grootste knelpunt is en blijft de Loenerslootsebrug. Het college komt niet verder dan lobbyen bij het Rijk. Intussen komt er per jaar 10 miljoen meer binnen via de MRB dan 6 jaar geleden dus als dit college dit geld niet had verbrast, hadden wij die tweede brug als provincie zelf kunnen aanleggen. Geld van de mensen die dus in die file staan. Wel 20 miljoen voor een ecoduct voor een enkele zandhaas maar geen geld voor dagelijkse ellende van vele mensen in, maar ook rond die file.
Wij dienden in mei vorig jaar ook al een motie in om snel te beginnen met het reserveren van meer geld voor de oplossing van dit fileprobleem. De motie werd verworpen. Moties om onderzoeken te doen naar deze file haalden het wel. Maar wat bleek, die onderzoeken waren er al. Lagen in de kast stof te verzamelen. Maar zo konden partijen de mensen op de mouw spelden dat ze er toch echt wat aan deden.
Maar aan deze bezigheidstherapie heeft niemand wat. En lobbyen bij een kabinet dat 73 miljard over de balk gooit voor nep-energie, dat heeft geen zin, daar valt niets rationeels te verwachten. Handen uit de mouwen. Voorbereiden en uitvoeren die nieuwe brug. De reserve bij VERDER alleen bedraagt eind 2017 al 10 miljoen en in 2020 zijn er nog voor 400 miljoen reserves dus maak snel geld vrij voor de aanleg van de tweede brug en verlos ook de omgeving van deze file. Daartoe ook deze keer weer een motie.
Vz, rijdende auto’s zijn schoner dan stilstaande auto’s. En groene golven zorgen er voor dat niet alleen auto’s blijven rijden, het beïnvloedt tevens de snelheid van die auto’s. Goed voor de veiligheid, goed voor de bereikbaarheid, goed voor de luchtkwaliteit. Wie wel eens vanuit Oostelijk richting de stad Utrecht binnen rijdt zal het beamen. Heel soms, waarschijnlijk per ongeluk, doen ze daar ook wel eens iets goeds.
Graag zouden wij van GS een overzicht krijgen op welke trajecten dit een uitkomst zou zijn en welke kosten het zich met zich meebrengt om op bepaalde trajecten te voorzien van een dergelijk systeem. Ik denk bijvoorbeeld aan de N237 tussen Utrecht en Amersfoort. Aangezien het de capaciteit van de wegen ook vergroot zou dat geld ook best uit VERDER of Beter Benutten kunnen komen.

Vz dan milieu en natuur.
De provincie subsidieert het geboortebos. Dat geeft zo’n goed gevoel als je een boom plant tenslotte. Maar elders wordt bos gesloopt voor nieuwe natuur of erger, internationale natuur. En Staatsbosbeheer sloopt met hetzelfde gemak het Robbenoordbos voor windmolens.
Ook weer met subsidie. En dan is er plots een plan om 100.000 ha bos aan te planten terwijl hier in energiecentrales bos uit Amerika verbranden. Knettergek. Maar ik stel voor om te doen alsof dat allemaal niet bestaat.
En die nieuwe natuur bestaat geregeld uit weelderige grassen. Waar weidevogels zich dus niet in nestelen. Landbouwgrond weg, weelderige grassen terug en vervolgens krijgen de resterende agrariërs de schuld dat er zo weinig weidevogels zijn. Het kan allemaal maar.

Tot slot vz
Vz, Een plaatje dan. Biodiversiteit door het CBS gemeten langs de lat van de rode lijst indicator. Wordt niet boos op mij, wordt boos op het CBS want zij willen maar niet laten zien dat het, na al die miljarden voor ecoducten, voor de EHS helemaal niets heeft uitgehaald. Sinds 1995 constant. En nu komt de PvdA met de motie sjoemelbiodiversiteit. Niets opgestoken van het rapport sjoemelnatuur, niets opgestoken van de data. Al het geld weggegooid, zoals staatsecretaris Bleker al vaststelde. En omdat het niet werkt gaat het college er mee door. Nog meer ecoducten.
En zo kabbelt het college voort, niet gehinderd door feiten of de kennis ervan.