PVV Vragen over Asiel Invasie

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door R. Dercksen namens de Partij voor de Vrijheid
Onderwerp: asielinvasie

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting:

Op oudejaarsavond hebben grote groepen van Noord Afrikaanse, Arabische afkomst vrouwen aangerand, beroofd en zelfs verkracht in Keulen. Op kleinere schaal vonden dergelijke ongeregeldheden ook plaats in onder andere Hamburg, Stuttgart, Weil am Rhein. In veel gevallen zijn de daders geïdentificeerd als Syriers en Afghanen.

Een rape-jihad vond ook plaats in Rotherham (UK) waar 1.400 (niet islamitische) kinderen seksueel werden misbruikt en ook in de Scandinavische landen explodeert het aantal seksuele geweldplegingen.

Nog deze week vergreep een man in een jurk met een Arabisch uiterlijk zich aan een minderjarig meisje in Oost Souburg. In de noodopvang in Utrecht zijn meisjes onzedelijk “benaderd” en lastig gevallen door Iraniërs en Afghanen. Zij werden slechts overgeplaatst zodat ze elders verder kunnen gaan met hun verderfelijke praktijken.

Gedurende de nieuwjaarsrede heeft u aangegeven nog eens plaats te zoeken voor 3.000 asielzoekers die, blijkens de cijfers van de UNHCR, nagenoeg allemaal uit eerder genoemde islamitische landen afkomstig zijn. Daarmee bent u medeverantwoordelijk voor de gevolgen van deze islamitische invasie voor de inwoners van onze provincie.

De PVV-fractie heeft hierover de navolgende vragen:

 

 1. Voelt u deze verantwoordelijkheid en waar zou dat uit moeten blijken?

 

2. Deelt u onze mening dat er totaal geen draagvlak is voor dit beleid, zoals ook blijkt uit het recente SCP-rapport "Burgerperspectieven 2015" waarin staat dat slechts 13% van de Nederlanders wil dat Nederland nog méér vluchtelingen opneemt?

 

3. Nu met het uur duidelijker wordt welke rampzalige gevolgen deze invasie heeft, met name voor vrouwen en meisjes, bent u bereid het overleg met het kabinet onmiddellijk te staken en hen op deze rampzalige ontwikkelingen te wijzen om daarmee aan te geven dat u achter de Utrechtse bevolking staat? Zo nee, wat moet er dan nog meer gebeuren alvorens u wenst op te komen voor de Nederlandse inwoners van de provincie Utrecht?

 

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

R. Dercksen