Dodenherdenking 4 -5 mei viering

AANTEKENEN 

Gemeente Utrecht
T.a.v. de burgemeester mr. J.H.C. van Zanen
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Utrecht, 9 april 2015

Betreft, Dodenherdenking

Geachte heer Van Zanen,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Vorig jaar attendeerden wij u er op dat bij Nationale dodenherdenking in Hoograven de Marokkaanse vlag werd gehesen. De PVV-fractie in Utrecht en velen met ons spraken daarover haar verontwaardiging uit.

Eerder verschenen er berichten in de media als zouden Marokkanen bij de bevrijding een rol hebben gespeeld. Historici hebben die lezing eenduidig naar het rijk der fabelen verwezen.

U wees er in uw reactie vorig jaar op dat het een ieder vrij staat om te herdenken wie men wil. Dat spreekt voor zich, maar het Nationaal Comité 4 en 5 mei is helder wat de doelstelling is van deze Nationale dodenherdenking:

Tijdens deze dodenherdenking worden om 20.00 uur in het hele land twee minuten stilte in acht genomen voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers.

Dat is dan ook de reden dat er geen vlaggen worden gehesen van andere landen.

Op 19 mei wordt jaarlijks op de Franse militaire begraafplaats in Kapelle aandacht besteed aan de gevallen Franse soldaten, waaronder ook een aantal Noordafrikaanse soldaten die in 1940 aanspoelden op de Nederlandse kust . Soldaten die echter geen enkele krijgshandeling in Nederland hebben verricht.

In Holten worden jaarlijks op 12 april gevallen Canadezen herdacht die Apeldoorn bevrijdden. In Margraten herdenken wij jaarlijks op 25 mei meer dan 8.000 gesneuvelde Amerikaanse militairen. 6 miljoen Joden kwamen om gedurende de tweede wereldoorlog. Met andere woorden: als we al vlaggen zouden moeten hijsen van andere landen, dan komen andere landen daar wél voor in aanmerking.

Wij verzoeken u daarom wederom met klem er op toe te zien deze waardevolle Nederlandse traditie in ere te herstellen en er voor zorg te dragen dat dit jaar op alle plaatsen in uw stad bij dodenherdenking slechts de Nederlandse vlag wordt gehesen, eventueel vergezeld met de vlag van uw stad, de Utrechtse.

Graag vernemen wij dan ook of en hoe u daarop deze keer wel wenst toe te zien.

Met vriendelijke groet,
Namens de PVV-fractie in de Provincie Utrecht

R.G.J. Dercksen

CC
Nationaal Comité 4 en 5 mei
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR AMSTERDAM