Asbestdebacle

Op 17 juni jl. voerden wij in Provinciale Staten het debat over het asbestdebacle. GS stapelden fout op fout bij het saneren van het oude provinciehuis, wat resulteerde in een strop van minimaal € 6 miljoen. Had echter de provincie zich aan de wet gehouden, ja u leest het goed, had de provincie zich aan de wet gehouden en zou men een asbestbeheersplan hebben gehad, dan waren de kosten voor het saneren van het oude provinciehuis, naar schatting nog eens € 2 miljoen lager uitgevallen. Kortom, door wanbeleid mag de belastingbetaler zo'n € 8 miljoen extra betalen. Daarnaast en wellicht nog belangrijker: dan hadden werknemers van de provincie, maar ook van externe bedrijven geen gezondheidsrisico's gelopen, hoewel gelukkig de risico's klein gebleven zijn.

De PVV fractie trok in december 2012 al conclusies op basis van eigen onderzoek.  Onderzoek dat wij moesten doen met flarden aan informatie die wij van GS kregen, maar vooral informatie die wij van buiten vergaarden. Telkens trokken wij aan de bel. De conclusies werden uiteindelijk door onderzoeker Twijnstra Gudde onderschreven.

De Gedeputeerde, de heer Krol, ook bekend van het Edelhertencorridor waar nauwelijks edelherten op mogen was verantwoordelijk voor dit dossier. Nu zou een gemiddelde inwoner van de provincie wel denken dat er passende personele maatregelen zouden zijn genomen. Welkom bij de overheid. De coalitiepartijen (VVD, CDA, D66, GroenLinks) hielden de Gedeputeerde in het zadel. Sterker nog ondanks dat die partijen nauwelijks op enige inspanning waren te betrappen in dit dossier, vroegen zowel VVD als CDA zich af of provinciale staten niet mede debet waren aan het debacle. GroenLinks oordeelde op een bekende wijze: fout maar niet ernstig  Of misschien toch wel ernstig, maar voor deze keer zien wij het door de vingers.

En D66, Duaal66, vond dat de aankoop van het nieuwe provinciehuis goed was verlopen waardoor de Gedeputeerde op een ander dossier wel deze € 6 tot € 8 miljoen mocht verspillen.

De coalitiepartijen hebben hiermee PS gedegradeerd tot een applausmachine voor falend bestuur en verzaken zij hun democratische plicht. Over iets minder dan 2 jaar staan ze ongetwijfeld weer om uw stem te bedelen.