Subsidiemolens

Zoals bekend is de PVV tegen windmolens. Het is zo'n beetje de minst efficiënte en daarmee de meest dure manier van energieopwekking die de belastingbetaler jaarlijks miljarden kost. Daarnaast schaadt het de gezondheid van de mens, geeft de slagschaduw overlast, tast het de waarde van woningen en bedrijfspanden aan, sterven er vogels en ontsieren zij het landschap. Ook worden ze gemaakt van metalen die net zo eindig zijn als fossiele brandstoffen, terwijl volgens de laatste ramingen de mens nog eeuwenlang de beschikking zal hebben over fossiele brandstoffen.

Enige tijd geleden wezen wij de actiegroep Gigawiek op het bestaan van de Aarhus convention.  Nadere uitleg over dit verdrag op Wikipedia Gigawiek komt op voor de belangen van de bewoners van Houten daar waar de gemeenteraad hen in de kou liet staan. Zij strijden tegen 3 torenhoge Eneco-subsidiemolens. Daar waar in andere EU landen een minimale afstand is vereist van 1,5 km tot bebouwing worden de molens in Houten aan de rand van de bebouwde kom gebouwd. Onverantwoord.

Gigawiek stapte naar het Europese Hof van de Rechten van de Mens én naar het Europese Hof van Justitie, waarbij men een beroep doet op deze Aarhus Convention. De voortekenen lijken gunstig, zo is op hun site te lezen.

Ook andere belangengroepen, waaronder Buren van Lage Weide, wezen wij op de juridische mogelijkheden om zich te verdedigen tegen de overlast van windmolens en uiteraard de geldverspilling.

In Provinciale Staten bleek de PVV als enige tegen windmolens te zijn in de provincie Utrecht. De belangen van de burgers worden daar dus niet gediend, vandaar dat de PVV-fractie ook buiten de statenzaal voor hen blijft opkomen.