Groene Sprookjes

Eind vorig jaar berichtte RTV Utrecht over de ontstane tekorten bij het project Hart van de Heuvelrug. Deze tekorten, ontdekt door Gedeputeerde Staten eind 2012, werden veroorzaakt door een vastgoedcrisis die eind 2008 (!) begon en die er toe leidde dat er minder woningen werden gebouwd dan verwacht. De opbrengst van deze woningen zouden de investeringen in groen moeten financieren. Vier jaar lang is er dus niet geanticipeerd op de nieuwe marktomstandigheden en is men vrolijk doorgegaan met geld uitgeven. Belastinggeld uitgeven.

Tijdens een excursie op de voormalige luchtmachtbasis werd ons uitgelegd dat er twee corridors zouden komen op de voormalige luchtmachtbasis Soesterberg. Een westelijke voor kleine dieren en een oostelijke voor grote dieren. Voor de westelijke corridor werden grondeigenaren onteigend, zodat er een "sleutelgebied" kan ontstaan "waar dieren enige tijd kunnen verblijven, op tocht door het gebied", Een soort bed- and breakfast voor boommarters.

De oostelijke corridor heeft het ambitieniveau: Edelhert. Of zoals in de streekplanuitwerking staat: groene projecten als onderdeel van de oostelijke groene corridor en de corridor over de spoorlijn moeten concreet bijdragen aan de inrichting- en dimensioneringseisen volgens de gidssoort 'edelhert'.

Om de oostelijke corridor mogelijk te maken, moet er op de plaats van de sauna Soesterberg een ecoduct aangelegd worden. Alleen het verplaatsen van de sauna kost € 10 miljoen. De inwoners van Soest stemden bij een referendum over het ecoduct massaal tegen de onverantwoorde uitgave van zoveel belastinggeld: 70,7 %. Volgens goed politiek elitair gebruik werd de uitslag van het referendum door het gemeentebestuur genegeerd. De uitvoerende wethouder, de heer Krol (CDA), denderde gewoon door. Hij is nu als Gedeputeerde bij de provincie voor dezelfde portefeuille verantwoordelijk.

En nu maar wachten op de edelherten die massaal over de ecoducten naar het Gooi willen wandelen. Het kan niet lang meer duren voordat deze oostelijke "Edelhert corridor", kosten € 16,7 miljoen, massaal gebruikt zal gaan worden door edelherten. Of toch niet? Het bleek bij nader inzien toch niet zo'n goed idee volgens Gedeputeerde Staten. Damherten en wilde zwijnen die gebruik maken van de ecoducten worden afgeschoten. Edelherten worden slechts in kleine groepjes toegelaten. Het blijkt plotseling namelijk dat ze een gevaar zijn voor de veiligheid van mensen in het verkeer en dat ze veel landbouwschade veroorzaken. Goh, verrassend. Dat we daar nou toch niet aan gedacht hebben toen al die miljoenen werden uitgegeven.

 De PVV-fractie vraagt al 2 jaar hoe de ecoducten functioneren. Men heeft nog steeds geen idee. Wel is GS van plan nog meer ecoducten aan te leggen.

Terug naar het paar edelherten die worden gedoogd in onze provincie. Hoeveel mogen er nu over al die ecoducten komen? Het desbetreffende statenvoorstel: Voor het vestigingsgebied geldt als richtgetal een dichtheid van 2 edelherten per 100 ha en voor het doortrekgebied een dichtheid van 1 edelhert per 100ha.

De voormalige luchtmachtbasis is 500 ha groot. De oostelijke corridor biedt dus plek aan 5 reizende edelherten op weg naar 't Gooi. En weer terug natuurlijk. Als ze zich nu maar niet gaan vestigen op de luchtmachtbasis, want dan is er maar plek voor 2,5 edelhert (kosten € 3,3 miljoen per half edelhert) en moet de Gedeputeerde 2,5 edelhert dringend verzoeken zich uit de voeten te maken.

Wij moeten zuinig zijn op onze natuur, laat daar geen enkele twijfel over bestaan. Maar de tekentafelnatuur van de overheid is volledig doorgeslagen.